FRUITS DE PONENT

Vivim en una terra generosa, una de les més fructíferes —literalment— d’Europa. Les terres gravenques i drenades de la zona i el clima, amb més de 900 hores de fred a l’hivern i una il·luminació constant a l’estiu, afavoreixen les qualitats organolèptiques de la fruita. Aquestes condicions propicien el creixement d’una fruita especial molt ben coneguda arreu que, en mans dels bons productors, es converteixen en els millors productes de què podem disposar cada dia.