ABACUS

L’any 1968, un grup de mestres, mares i pares de Barcelona s’organitzava per proveir-se de material pedagògic de qualitat especialitzat per a l’escola, la família i el consum cultural; tot plegat, en les millors condicions de qualitat i de preu. Naixia, d’aquesta manera, la signatura Abacus cooperativa, una entitat que avui en dia aglutina prop de 900.000 socis i sòcies de consum i més de 500 socis i sòcies de treball arreu del país. El seu objectiu segueix sent transformar l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa, responsable i sostenible. Abacus és una cooperativa on es comparteix la propietat i es repercuteixen els beneficis, tot ampliant l’impacte en la seva societat. Compta amb més de 46 establiments a Catalunya –a Ponent, en trobem dos als municipis de Lleida i Golmés–, València i Balears.